Տրված է \(ABCD\) քառանկյուն բուրգը:
Trijst_veidi_10.png
 
1. Քանի՞ կող է հատում բուրգի հիմքը:
 
2. Քանի՞ կող է զուգահեռ բուրգի \(DKA\) կողմնային նիստին: