Լրացրու հետևյալ պնդման ձևակերպումը:

Եթե տրված     այդ  մեջ  որևէ ուղղի, ապա այն  նաև տրված: