Տրված է ABCDA1B1C1D1 խորանարդը:
Cube.png
 
1. Որոշիր տրված կողի և նիստի փոխդասավորությունը: 
 
 
Պատուհանում գրիր «զուգահեռ», «հատում», կամ «ընկած»:
 
AA1 կողը  է ABB1A1 :
 
2. Գտիր խորանարդի ABB1A1  հատող և ներքևի հիմքում գտնվող կողը: