Քանի կողմ կարող է ունենալ \(6\)-անիստի հատույթը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: