Լրացրու հետևյալ սահմանումների ձևակերպումները:

1. Բազմանիստի հատման  անվանում են ցանկացած , որի երկու կողմերում կան  կետեր:
 
2. Բազմանիստի  այն  է, որի  հատման հատույթի և բազմանիստի հատման գծերն են: