Հատույթի մասին հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումը: