Հետևյալ նկարներից, որո՞մ է զուգահեռանիստին տարված հատույթ: 
 
Ընտրիր ճիշտ նկար(ներ)ը: