Կանոնավոր քառանկյուն բուրգում տարված է հատույթ, որն անցնում է բուրգի գագաթով և հիմքի անկյունագծով: Բուրգի հիմքի կողմը 18 սմ է, իսկ հակադիր կողերը կազմում են 90°-ի անկյուն:
 
Գտիր բուրգի ծավալը, եթե հատույթի մակերեսը 162 սմ² է: 
 
Պատասխան՝ V=ii սմ³