Տրված է ABCDA1B1C1D1 խորանարդը:
Cube.png
 
Հաշվիր BC1 և DC1 ուղիղների կազմած անկյունը:
 
Պատասխան՝ °