\(DABC\) քառանիստում \(M\)-ը AB կողի միջնակետն է:
 
Տրված է, որ՝
 
CA=CBDA=DB
 
Կառուցիր \(DABC\) քառանիստի հատույթ, որն անցնում է \(M\) կետով և AB կողի հետ ընդհանուր կետ չունեցող կողով: 
 
Հատույթը (տառերը գրիր այբբենական կարգով եռանկյունն է:
 
Պատասխանիր հեըևյալ հարցերին:
 
1. Որոշիր եռանկյունների տեսակները:
 
ΔABC է:
 
ΔDAB է:
 
2. Որոշիր միջնագծի կազմած անկյունը այդ եռանկյունների հիմքերի հետ: 
 
Պատասխան՝  աստիճան: