Որոշիր տրված ուղղի և հարթության փոխդասավորությունը:
Cube_sec1.png
 
DD1 ուղիղը և ADD1 հարթության՝
 
LP ուղղի և CDD1 հարթության՝
 
XY ուղղի և BCB1 հարթության՝
 
DC ուղղի և CDD1 հարթության՝
 
MS ուղղի և XYZ հարթության՝