Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
Տրված է ABCDA1B1C1D1 զուգահեռանիստը: AA1 և CC1 կողերի վրա վերցված են \(M\) և \(N\) կետերը:
Psksk1.png
Նկարագրիր զուգահեռանիստի հատույթի կառուցումը հարթությամբ, որն անցնում է տրված կետերով:
 
1. Եթե հարթություններն ունեն գոնե մեկ ընդհանուր կետ, ապա նրանք  են:
 
Մեր դեպքում հատույթի հարթությունը հատում է զուգահեռանիստի (գրիր նիստերի թիվը)  նիստերը:
  
2.  Եթե երկու զուգահեռ հարթություններ հատվում են երրորդով, ապա հատման գծերը  են:
 
3. Հանդիպակաց նիստերում տրված կետերով տանում ենք հատման գծեր:
 
4. Պահանջվող հատույթը (գրիր բազմանկյան անվանումը)  է: