Տրված է TPRS քառանիստը:
 
Tetraedr3.png
 
1. Պարզիր, թե քառանիստի կողերից ո՞րն է խաչվում տրված կողի հետ:
 
ա) PR կողի հետ:
 
բ) PT կողի հետ:
 
գ) PS կողի հետ:
 
2. Որոշիր բոլոր կողերի գումարը, եթե քառանիստը կանոնավոր է և նրա մի կողի երկարությունը 7.8 սմ է:
 
Պատասխան՝  սմ: