Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք «Քառանիստ» թեմայից

Բարդություն միջին

11

Նյութեր ուսուցչի համար