qara1.png
 
Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի ծավալը 258 սմ³ է:
 
Որքա՞ն կդառնա բուրգի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը ավելացվի 6 անգամ՝ չփոխելով բուրգի հիմքը:
 
Պատասխան՝  սմ3: