Քառանիստի 16 սմ, 8 սմ, 24 սմ երկարություններով երեք կողերը փոխուղղահայաց են: Որոշիր բուրգի ծավալը:
 
Պատասխան՝ V=iսմ3