Տրված է \(DABC\) քառանիստը, որի \(D\) գագաթով կողերը ուղղահայաց են: Այս կողերը պարունակող նիստերը համարելով կողմնային նիստեր, գտիր քառանիստի կողմնային նիստերի մակերեսների գումարը, եթե
 
\(DA =\)4
 
\(DB =\)4
 
\(DC =\)5
 
Պատասխան՝