Այս նկարում բերված է բազմանիստ:
qara4.png
 
Նշիր բերված նկարին համապատասխանող նախադասությունը: