Տրված են կանոնավոր եռանկյուն բուրգի ծավալը՝ 312 սմ³ և բարձրությունը՝ 18 սմ:
 
Հաշվիր բուրգի հիմքի մակերեսը:  
 
Պատասխան՝  սմ²: