Լրացնելով բաց թողած բառը՝ լրացրու սահմանումը:
 
Որոշակի կարգով տարածության մեջ դասավորված կետերի, գծերի կամ մարմինների համախմբությունը կոչվում է տարածաչափական :