Տարածության մեջ տրված են 7 զուգահեռ ուղիղներ, որոնցից ոչ մի երեքը նույն հարթության մեջ չեն: Պետք է տանել այնպիսի հարթություններ, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ գտնվեն տրված 7 ուղիղներից երկուսը:
 
Գտիր, թե քանի՞ այդպիսի հարթություն կարելի է տանել:
 
Պատասխան՝