Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Աքսիոմի կիրառություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Տարածաչափության աքսիոմները, կիրառական խնդիր

Բարդություն հեշտ

1
3. Տրված կետով անցնող ուղիղների թիվը

Բարդություն հեշտ

1
4. Իրարից տարբեր երկու հարթություններ

Բարդություն հեշտ

1
5. Աքսիոմի ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

1
6. Առաջին և երկրորդ աքսիոմները

Բարդություն հեշտ

2
7. Երկու աքսիոմ

Բարդություն միջին

3.5
8. Հարցեր աքսիոմների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
9. Երկու հարթությունների ընդհանուր կետերի քանակը

Բարդություն միջին

3
10. Երեք կետեր հարթության մեջ

Բարդություն միջին

3
11. Պնդումներ տարածաչափական աքսիոմների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
12. Կետերի և ուղիղների դիրքը հարթության մեջ

Բարդություն միջին

4
13. Աքսիոմների հետևանքներ

Բարդություն միջին

3
14. Ճիշտ կամ սխալ պնդում եռանկյան մասին

Բարդություն միջին

3
15. Ուղիղների դիրքը հարթության մեջ

Բարդություն միջին

4
16. Երեք ուղիղներ

Բարդություն միջին

3
17. Կետերով անցնող հարթությունների մեծագույն թիվը

Բարդություն բարդ

5
18. Հարթությունների մեծագույն թիվը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար