β հարության մեջ գտնվում են իրարից տարբեր a և b ուղիղները:
 
Taisnes_paralelas.png
                             a                          b
 
Ճիշտ է արդյո՞ք, որ a և b ուղիղները հատող երրորդ ուղիղը գտնվում է β հարթության մեջ, եթե a և b ուղիղները զուգահեռ են: