1.Կարելի՞ է պնդել, որ b ուղիղը ընկած է KLM եռանկյան հարթության մեջ, եթե այն հատում է եռանկյան երկու կողմերը:
Trijst_plakne2.png
                                                                                                   b
 
2. Այն անցնում է եռանկյան կողմով: