Ընտրիր տարածաչափական աքսիոմների ճիշտ ձևակերպումը:
 
Նշիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: