c և a իրարաից տարբեր \(2\) ուղիղներ հատվում են B կետում:
Tris_taisnes_krust.png
 
Ճիշտ է արդյո՞ք, որ այդ ուղիղները հատող և B կետով չանցնող բոլոր ուղիղները գտնվում են միևնույն հարթության մեջ:
 
 
 
α և β հարթությունները հատվում են m ուղղով: a ուղիղը ընկած է α հարթության մեջ, իսկ b ուղիղը ընկած է β հարթության մեջ: b և a ուղիղները հատվում են A կետում: Ճիշտ է արդյո՞ք այն պնդումը, որ A կետը ընկած է m ուղղի վրա: