Ընտրիր աքսիոմների հետևանքների ճիշտ ձևակերպումը:
 
Նշիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: