Ընտրիր աքսիոմների վերաբերյալ ճիշտ պնդումները:
 
Նշիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: