1. Կարող են արդյո՞ք ABCD զուգահեռագծի միայն 3՝ A, B, C գագաթները գտնվել միևնույն հարթության մեջ:  
 
2. Արդյո՞ք մի ուղղի վրա չգտնվող 3 կետով հնարավոր է տանել հարթություն և այն էլ՝ միայն մեկը:
 
3. A, D, B, C չորս կետերը մի հարթության մեջ չեն գտնվում:
 
Արդյո՞ք կարելի է պնդել, որ այս չորս կետից ցանկացած երեքը նույն ուղղի վրա չեն: