Պարզիր, ճիշտ է արդյո՞ք հետևյալ պնդումը:
 
«Երկու իրարից տարբեր հարթությունները ունեն անվերջ թվով ընդհանուր կետեր»: