Ընտրիր նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
  
Եթե երկու հարթություններ հատվում են, ապա նրանք տարածությունը բաժանում են