Ճիշտ է՞, որ երկու իրարից տարբեր հարթությունները կարող են ընդհանուր կետեր չունենալ: