Տրված է \(KABCD\) բուրգը:
Trijst_veidi_10.png
 
1. Բուրգի քանի՞ կող է ընկած \(BKD\) եռանկյան հարթության մեջ:
 
2. Քանի՞ կող է հատում բուրգի հիմքը:
 
3. Քանի՞ կող է զուգահեռ բուրգի \(DKA\) կողմնային նիստին: