Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Նախադասությանը համապատասխանող նկարը 1Մ.
2. Ուղղի և հարթության փոխդասավորությունը 1Մ.
3. Խորանարդի կողերի և նիստերի փոխդասավորությունը 2Մ.
4. Թեորեմի ձևակերպումը 4Մ.
5. Ուղիղներ պրիզմայում 3Մ.
6. Ուղիղներ և հարթություններ բուրգի մեջ 2Մ.