Նայիր ցուցադրված նկարին:

ugigh3.png
 
Որոշիր տրված ուղղի և հարթության փոխդասավորությունը: 
 
\(AB\) ուղիղը , քանի որ