Տրված է ABCDA1B1C1D1 խորանարդը:
Cube.png
 
Որոշիր տրված կողի և նիստի փոխդասավորությունը: 
 
 
Պատուհանում գրիր «զուգահեռ», «հատում», կամ «ընկած»:

 
B1C1 կողը  է BCC1B1