Լրացրու այս պնդման ձևակերպումը:

Եթե   է  և  է այդ  հատող մեկ այլ  մեջ, ապա այն  է նաև երկու  հատման գծին: