Որոշիր ուղիղների փոխդասավորությունը կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմայի մեջ:
 
Sest_prizma.png
 
ա) AA1 և AC1 ուղիղները  են, հետևաբար, նույն հարթության մեջ:
 
բ) AB1 և ED1 ուղիղները  են, հետևաբար,  նույն հարթության մեջ:
 
գ) BC և B1C1 ուղիղները  են, հետևաբար,  նույն հարթության մեջ: