Տրված է ABCA1B1C1 կանոնավոր եռանկյուն պրիզման, որի բոլոր կողերը հավասար են:
Trijst_prizma.png
 
1) Որոշիր CA1 և BB1 ուղիղների փոխդասավորությունը:
 
Պատասխան՝ ուղիղները  են:
 
2) Հաշվիր այդ ուղիղների կազմած անկյունը:
 
Պատասխան՝ °