Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղիղների կազմած անկյունը խորանարդում

Բարդություն հեշտ

2
2. Ուղիղներ բուրգի մեջ

Բարդություն հեշտ

2
3. Անկյան մեծության որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
4. Զուգահեռ և փոխուղղահայաց ուղիղներ

Բարդություն հեշտ

2
5. Ուղիղ և քառակուսի

Բարդություն միջին

3
6. Ուղիղների կազմած անկյունները վեցանկյուն պրիզմայում

Բարդություն միջին

4
7. Անկյուն բուրգի մեջ

Բարդություն միջին

4
8. Ուղիղներ խորանարդում

Բարդություն միջին

4
9. Ուղղանկյուն բուրգ

Բարդություն միջին

4
10. Անկյուններ վեցանկյուն պրիզմայում

Բարդություն միջին

3
11. Խորանարդի անկյունագծերը

Բարդություն բարդ

5
12. Եռանկյուն պրիզմա

Բարդություն բարդ

6
13. Երկու ուղիղների կազմած անկյունը խորանարդում

Բարդություն բարդ

6
14. Խորանարդի անկյունագծերի կազմած անկյունը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար