Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Ուղիղների կազմած անկյունը խորանարդում 2Մ.
2. Ուղիղներ բուրգի մեջ 2Մ.
3. Ուղղանկյուն բուրգ 4Մ.
4. Անկյուններ վեցանկյուն պրիզմայում 3Մ.
5. Զուգահեռ և փոխուղղահայաց ուղիղներ 2Մ.