Piramida.png
 
SABCD բուրգը հատվում է KLNM հարթությամբ, որը զուգահեռ է բուրգի հիմքին:
 
Որոշիր տրված ուղիղների փոխդասավորությունը և կազմած անկյունը:
 
Պատասխան՝
 
\(CD\) և \(KL\) ուղիղները  են՝ դրանց կազմած անկյունը ° է: