Տրված է`
Cube.png
 
Որոշիր ABCDA1B1C1D1 խորանարդում տրված ուղիղների կազմած անկյունը:

Պատասխան՝
 
CD և AC ուղիղների կազմած անկյունը՝ °