\(DABC\) բուրգում է՝ \(DBC\) և \(DBA\) կողմնային նիստերը ուղղանկյուն եռանկյուններ, իսկ  \(М\)-ը, \(N\)-ը և \(K\)-ն \(DA\), \(DB\) և \(DC\) կողերի միջնակետերն են:
Cp1.png 
 
Քանի որ \(AB\) և \(MN\) ուղիղները  են, ապա նրանց կազմած անկյունը ° է: