\(DABC\)-ն ուղղանկյուն բուրգ է՝ \(DB\)-ն ուղղահայաց է \(BC\)-ին և \(BA\)-ին:
 
\(М\), \(N\) և \(K\) կետերը, համապատասխանաբար \(DA\), \(DB\) և \(DC\) հատվածների միջնակետերն են:
Cp1.png 
 
1. Որոշիր տրված ուղիղների փոխդասավորությունը: 
 
Պատուհանում գրիր «զուգահեռ», «հատվող», կամ «խաչվող»:
 
\(DK\) և \(BD\) ուղիղները  են:
 
2. Հաշվիր \(DK\) և \(BD\) ուղիղների կազմած անկյունը, եթե \(DB = BC = AB\)
 
Պատասխան՝ °