Piramida.png
 
SABCD բուրգի բոլոր կողմնային նիստերը հավասարասրուն եռանկյուններ են:
 
Բուրգը հատվում է KLNM հարթությամբ, որը զուգահեռ է նրա հիմքին:
 
 
Հաշվիր \(SD\) և \(KL\) ուղիղների կազմած անկյունը, եթե SDC 55° է:
  
Պատասխան՝ \(SD\) և \(KL\) ուղիղների կազմած անկյունը ° է: