Լրացրու խաչվող ուղիղների հետևյալ հայտանիշի ձևակերպումը:
 
Եթե  մեկը գտնվում է որևէ  մեջ, իսկ մյուսը հատում է այդ  առաջին ուղղին  կետում, ապա այդ   են: