Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սահմանման բաց թողած բառը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հարթությունից դուրս գտնվող ուղիղ

Բարդություն հեշտ

1
3. Հատվող, խաչվող և զուգահեռ ուղիղներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Խորանարդի կողերի փոխդասավորությունը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ուղիղների փոխդասավորությունը

Բարդություն հեշտ

2
6. Երկու սահմանում

Բարդություն հեշտ

2.4
7. Պնդումներ ուղիղների փոխդասավորության վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
8. Նկարում պատկերված ուղիղները

Բարդություն հեշտ

2
9. Խաչվող ուղիղների հայտանիշը

Բարդություն միջին

3.1
10. Ուղիղներ պրիզմայի մեջ

Բարդություն միջին

3
11. Ուղիղներ և հարթություններ բուրգի մեջ

Բարդություն միջին

4
12. Ուղիղներ բուրգի մեջ

Բարդություն միջին

3
13. Եռանկյուն պրիզմա

Բարդություն միջին

4
14. Տրված ուղղի դիրքը մյուսների նկատմամբ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար