Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11.1Մ.
1. Սահմանման բաց թողած բառը 1Մ.
2. Հարթությունից դուրս գտնվող ուղիղ 1Մ.
3. Խորանարդի կողերի փոխդասավորությունը 2Մ.
4. Պնդումներ ուղիղների փոխդասավորության վերաբերյալ 2Մ.
5. Նկարում պատկերված ուղիղները 2Մ.
6. Խաչվող ուղիղների հայտանիշը 3.1Մ.