Լրացրու տարածության մեջ ուղիղների փոխդասավորության մասին հետևյալ սահմանումները:

1. Նույն  մեջ գտնվող և   կոչվում են :

2. Նույն  մեջ   ուղիղները կոչվում են :